Bezpečnostní parametry

Přirozeně jednou z nejdůležitějších funkčních vlastností je zabezpečení proti násilnému vniknutí. Konstrukce přirozeně nedává šanci zlodějům při pokusu o otevření garážových vrat nestandardním způsobem. Pokud chce někdo otevřít bez vyslání příslušného kódu z dálkového ovladače, nebo bez náležitého autorizovaného odemknutí, pak celý mechanismus se zablokuje a nelze jej otevřít. Zlodějům by pak nezbylo, než vrata přímo probourat. Což je vzhledem ke konstrukci značně obtížné a zdlouhavé. Nemluvě o tom, že by to způsobilo dost hluku.

Estetická stránka

Množství dnes nabízených povrchových úprav je téměř nekonečná. Jednak je možno si vybrat z celé barevné škály RAL to barevné provedení, které vám vyhovuje, jednak lze zvolit i ze široké nabídky vzorů, které například imitují dřevo, nebo různé jiné materiály. Lze také samozřejmě opatřit vnější stranu různými grafickými prvky, nápisy a podobně.